O Slavulju

Hrvatska pjevačka društva, kao samostalna udruženja, osnovana zbog njegovanja amaterskog zborskog pjevanja, počinju se ustrojavati uglavnom poslije 1860. godine. Njihovu pojavu u hrvatskim zemljama uvjetuju težnje hrvatskih nacionalno svjesnih sredina da u svojim redovima stvaraju uvjete za takvu glazbenu umjetnost, koja će najprije biti “poluga za buđenje i razvijanje nacionalne svijesti” Hrvata. Prva takva društva utemeljena su u Karlovcu (1858. Zora), Zagrebu (1862. Kolo) i Križevcima (1864. Zvono).

1861. godine u Petrinju je, kao učitelj prirodopisa i fizike, ali i s glazbenim obrazovanjem, došao Čeh – Josip Břiza.

U Petrinji je tada unutar Glazbene škole postojao privatni muški kvartet u kome je i Břiza pjevao, a potom bio i zborovođa. Smatrao je da bi se slično tomu trebalo osnovati “domaće” pjevačko društvo u koje je nastojao privući što više Petrinjaca, u to vrijeme ponajviše obrtnike i trgovce, i nekolicinu časnika “koji imaju dobar glas i ponešto naobrazbe za glasbu… da bi ih u privatnom krugu u narodnomu mušku četveropjevu podučavao i tako na glasbenom temelju započeo u Petrinji gojiti narodnu pjesmu…”

Potaknuti primjerima gradova: Karlovca, Zagreba i Križevaca, u Petrinji se 1864. godine živo radilo na utemeljenju društva u kojemu će se okupiti “svi koji imaju volju za lijepu hrvatsku pjesmu, a koja se u ono vrijeme na javnim mjestima rijetko čula”, a prvi sastanak i dogovor za osnivanje domaćeg pjevačkog društva u Petrinji održao je Josip Břiza u prosincu 1864. godine pod nazivom “Petrinjsko pjevačko družtvo”.

Od 1864. godine – godine svoga osnutka – “Slavulj” djeluje u neprekinutom slijedu 156 godina – jer unatoč svim povijesnim i geopolitičkim mijenama, krvavim ratovima na ovim našim prostorima – “Slavulj” nije prekidao rad. Naravno, nisu sve godine bile značajne i “bogate” koncertnim i prigodnim nastupima, jer je to ovisilo o nizu čimbenika – društveno-političkim okruženjima, sastavu članstva, zborovođama i dirigentima, upravama Društva, upravama grada – ali se pjesma i rad Slavulja nisu prekidali.

Naziv Petrinjskog pjevačkog društva pod imenom “Slavulj” ustalio se nakon 1868. godine, a petrinjske pjevače, pa i samog Břizu, na davanje upravo takvog naziva Društvu najvjerojatnije je potaknula pjesma hrvatskog pjesnika Petra Preradovića Jezik roda moga (1861.).

Preradović je bio dobro poznat mnogim Petrinjcima ne samo kao pjesnik nego i kao krajiški časnik koji je od 1855. do 1857. godine službovao u susjednoj Glini (Prvoj banskoj pukovniji) i često dolazio svojim prijateljima u Petrinju.

Sedma kitica iz njegove domoljubne pjesme Jezik roda moga (1861.) po kojoj je odabrano ime našeg Društva – glasi:

Slavulj-pticu slušaj sitnu
Kad zahladi ljetno veče,
Kako njojzi glasak teče
Na ugodu nedohitnu;
To je njegva nježnost prava
U glasila drugoj slici –
Otkud ime slavulj-ptici,
Njegvom glasu otud slava.

Naziv društva kroz godine:

Petrinjsko pjevačko družtvo – od 1864. – 1868.
Petrinjsko pjevačko družtvo “Slavulj” – 1868. – 1878.
Hrvatsko pjevačko društvo “Slavulj” – 1878. – 1945.
Pjevačka sekcija / zbor Kotarskog sindikalnog vijeća – 1945. – 1948.
Radničko kulturno umjetničko društvo “Artur Turkulin” – 23. rujna 1948. – 7. ožujka 1991.
Hrvatsko pjevačko društvo “Slavulj” od 7. ožujka 1991.

Slavulj je jedno od deset društava osnivača Hrvatskog pjevačkog saveza osnovanog 17. svibnja 1875. godine (taj je Savez preteča i sastavnica današnjeg Hrvatskog sabora kulture – krovne udruge amatera koji djeluju u kulturi Republike Hrvatske).

Slavulj je jedan od inicijatora, suorganizatora i domaćin prvih pet susreta/festivala pjevačkih zborova RH koji su započeli u Petrinji od 1968. do 1972. godine i održavaju se neprekidno 53 puta.

Tijekom Domovinskog rata i okupacije Petrinje od 1991. do 1995. godine Društvo nastavlja djelovati u progonstvu u Sisku, kroz sekciju Muškog vokalnog ansambla “Nonet-Petrinjski nonet” (s voditeljem Želimirom Đenđinovićem) – danas MVA “Petrinjski slavulji”, a od 1995. godine u Petrinji.

Od rujna 1995. godine Društvo ponovo djeluje u Petrinji.

Godine 2008., 2012. i 2014. “Slavulj” je bio domaćin Susretima hrvatskih malih vokalnih sastava (državne smotre u organizaciji Hrvatskog sabora kulture).

Društvo nastupa u Petrinji, Sisačko-moslavačkoj županiji te ostalim gradovima u RH (oko 120 gradova, općina, mjesta, sela) i inozemstvu (Austrija /1993., 1997., 1998., 2019./, Bosna i Hercegovina /1971, 1977., 1978., 1979., 1980., 2005., 2014., 2016./, Češka /2000./, Francuska /1993./, Italija /1972., 1979., 1994., 1996., 1998., 2006., 2008., 2015., 2017./, Kosovo /2018./, Makedonija /1930./, Njemačka /1995., 1996., 2002./, Poljska /2019./, Slovenija /1975., 1979., 1980., 1983., 1985., 2014., 2017./, Srbija /1930., 1982., 2014./, Švicarska /1974., 1995./). Repertoar je raznolik i opširan (duhovne skladbe i mise, skladbe zborske literature, folklornog i klapskog izričaja, opernih i operetnih zborova, mjuzikla, suvremenog višeglasja itd., izvođene a cappella, ili uz instrumentalnu pratnju), s djelima hrvatskih skladatelja, uključujući i djela velikih europskih i svjetskih skladatelja.

Među značajnijim dirigentima ističu se pored osnivača i prvog zborovođe Josipa Břize, Vinko Hendrych, Stjepan Križanić, prof. Vladimir Stahuljak – Zmaj Bjelovarski, Milivoj Grgić, Mato Bučar, Miroslav Rehor, Ljudevit Geček, Nikola Bašić, a od 1995. Josip degl’ Ivellio.

Kroz stopedesetšest godina djelovanja o radu društva postoje brojni zapisi u novinskim tiskovinama i različitim časopisima kao i publikacije tiskane u prigodi obljetnica i važnijih kulturnih događanja.

Dana 3. lipnja 1971. godine u Zagrebu u studiju Jugoton, snimljena je prva gramofonska ploča “singlica”. Sudjelovali su: mješoviti i muški zbor, orkestar gitara i mandolina RKUD-a “Artur Turkulin” Petrinja (zborovođe Mato Bučar i Miroslav Rehor).

Godine 1993. u Sisku je snimljena kaseta Petrinjsko cvijeće. Sudjelovali su: MVA “Petrinjski nonet” HPD-a “Slavulj” Petrinja (voditelj Želimir Đenđinović), GLG-Petrinja (dirigent prof. Milan Schmidt).

Pod dirigentskim vodstvom Josipa degl’ Ivellia “Slavulj” je snimio 14 CD-a hrvatske zborske glazbe (Krsto Odak: Sakralna glazba na staroslavenske tekstove, 1997./ dvostruki CD Albe Vidaković: Duhovne skladbe, 1998./ Vladimir, Mladen i Juraj Stahuljak – izbor iz djela, 2001./ Dušo Kristova posveti me, o. Bonaventura Duda OFM – Glazba moje duše, 2002./ Franjo Dugan: Hrvatske božićne pjesme, 2002./ dvostruki CD Emil Cossetto – Viva la musica, 2003./ Biseru iz malog Blata – skladbe na čast blažene Marije Propetog Isusa Petković, 2004./ Petrinjska glazbena razglednica, 2004./, dvostruki CD Dok me bude Bogu svom ću pjevati – skladbe s. Slavka Sente OP, 2005./ Himna Hrvatskog plemićkog zbora, 2010./ Hrvatska zborska folklorna razglednica, 2011./ dvostruki CD Ivan Žan: Put Križa, oratorij, 2015./ Josip degl’ Ivellio – Glazbene slike / Musical pictures, 2017.).

“Slavulj” je suizdavač (uz Maticu hrvatsku – ogranak Petrinja) monografije Slavulj 1864.-2004. (autor dr. sc. Ivica Golec, Slavuljev Počasni član), izdavač je zbirki skladbi/pjesmarica: Petrinjska glazbena razglednica, 2004. (autor Josip degl’ Ivellio), Kućica od nota, 2012. – zbirka 18 pjesama za djecu/dječji zbor (glazba Josip degl’ Ivellio, tekstovi Vesna Brebrić i Ljubica Kolarić Dumić), zbirke poezije Papirno more (autorica Ines Kosturin) te knjige za djecu Upoznaj Petrinju s Ivom i Vedranom (autorica Vesna Brebrić).

Maestro Josip degl’ Ivellio svoj dirigentski rad u HPD-u “Slavulj” Petrinja započeo je tijekom Domovinskog rata (10. svibnja 1995. godine), u progonstvu Petrinjaca i Slavuljaša – kada je u Sisku obnovljen rad Mješovitog pjevačkog zbora HPD-a “Slavulj”.

Za svoj 15-godišnji rad u HPD-u “Slavulj” Petrinja dirigent Josip degl’ Ivellio nagrađen je Plaketom Grada Petrinje za zasluge u promicanju kulture Grada Petrinje (2010. godine).

HPD “Slavulj” Petrinja dobio je mnogobrojne zahvalnice i priznanja, grand prix (1), zlatne (1), srebrne (13) i brončane (9) plakete na natjecanjima u RH i inozemstvu, među kojima se ističu: Plakete Hrvatskog sabora kulture; Nagrade CRO PATRIA Split: srebrna plaketa “Canticum Novum”, dvije plakete “Sanctus Anastasius”, plaketa “Zvuci Baštine”, Nagrada Grada Petrinje, Nagrada Sisačko-moslavačke županije, Nagrada “Grb Grada Petrinje”.

Na 47. susretu hrvatskih pjevačkih zborova 2014. godine po ocjeni stručnog povjerenstva “Slavulj” dobiva “Nagradu za najbolju izvedbu djela hrvatske folklorne baštine”.

Na 6. međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova “Zlatna lipa Tuhlja” 2015. godine “Slavulj” je osvojio Zlatnu plaketu i Grand prix kao najbolji između 24 pjevačka ansambla.

Na 48. susretu hrvatskih pjevačkih zborova 2015. godine po ocjeni stručnog povjerenstva

Mješoviti pjevački zbor HPD-a “Slavulj” Petrinja osvojio je 2. nagradu u natjecateljskom programu između 12 zborova sudionika.

Od ukupno održana 53 Susreta hrvatskih pjevačkih zborova (državni susret / natjecanje) “Slavulj” je sudjelovao na 33 Susreta.

Danas u HPD-u “Slavulj” Petrinja pod dirigentskim i umjetničkim vodstvom Josipa degl’ Ivellija djeluju: Mješoviti pjevački zbor, Muški vokalni ansambl “Petrinjski slavulji”, Gradski dječji zbor i Ženski vokalni ansambl “Petrus”.