Categories
EU fondovi i projekti Projekt "Zajedno za Petrinju"

Aktivnosti projekta – V Promidžba i vidljivost

U sklopu provedbenih aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta „Zajedno za Petrinju“  izrađeni su promotivni materijali  (roll-up banner, plakati,  dvostrani letci, fascikli i  kemijske olovke).

Izrađeni promotivni materijali bit će redovito dijeljeni na organiziranim projektnim događanjima, posebice na edukativnim radionicama. Svi materijali imaju osnovne elemente EU vidljivosti.

Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Leave a Reply

Your email address will not be published.