Categories
EU fondovi i projekti Projekt "Zajedno za Petrinju"

PM Upravljanje projektom i administracija

Upravljanje projektom i administracija neizostavna je i izrazito važna aktivnost projekta  „Snažno kroz krizu“. Provedbom projekta uz pomoć vanjskih stručnjaka upravlja projektni tim:

Voditelj projekta koji je zadužen za upravljanje projektom, izradu projektne dokumentacije, prati rezultate projekta, upravljanja partnerskim odnosima te izvještava prema posredničkom tijelu, mjesečnu analizu predviđenih aktivnosti i ostvarenja definiranih ciljeva, izradu internih, narativnih i financijskih izvješća, definiranje i nadzor kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti projekta, komunikaciju s ugovornim tijelom.

Koordinator projekta, koji koordinira i implementira projektne aktivnosti, organizira volonterske akcije, kontrolira rad volontera te komunicira s krajnjim korisnicima,  te brine za opremu koja se koristi. Također provodi projekt, slaže raspored radionica te vodi evidenciju o broju sudionika. Također vrši kontrolu volontera i njihovog rada te komunicira s krajnjim korisnicima u svrhu što kvalitetnije provedbe projekta i ostvarenja projektnih ciljeva.

Cilj provedbe aktivnosti  je osigurati učinkovitu provedbu projekta i ostvarenje planiranih rezultata u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice.

Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Leave a Reply

Your email address will not be published.