Categories
EU fondovi i projekti Projekt "Zajedno za Petrinju"

Održan prvi sastanak projektnog tima

Prvi sastanak projektnih partnera održan je u svibnju 2022. godine u Petrinji. Prvi projektni sastanak održao se s ciljem da se sistematiziraju projektne aktivnosti, dogovori njihova kronologija i razjasne elementi svim uključenim stručnjacima. Na sastanku su predsjednik udruge, voditelj projekta i projektni partner iznijeli rezultate svojeg dosadašnjeg rada na projektu te se dogovorili o daljnjim aktivnostima. U sklopu provedbe projekta „Zajedno za Petrinju“ detaljno se predstavio napredak i izazove s kojima su se susretali pri provedbi.

Osim provedenih aktivnosti, partneri su raspravljali  o budućim planovima i aktivnostima, a također je bilo riječi i o tijeku financiranja, potrebama za budućim preraspodjelama projekta te nadolazećim izvještajima, a zaključak je kako se sve odvija prema planiranoj dinamici.

Na sastanku su dogovoreni i idući koraci projekta, prvenstveno kako osigurati dobru komunikaciju među partnerima, pratiti i evaluirati provedbu projektnih aktivnosti, predvidjeti moguće rizike, rješavati izazove s kojima će se projekt potencijalno susresti i sl.

Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Leave a Reply

Your email address will not be published.