Categories
EU fondovi i projekti Projekt "Zajedno za Petrinju"

Uvod u EU fondove i EU projekte

Što su EU fondovi, EU projekti i koja je aktualna problematika udruga i pojedinaca koji žele prijaviti svoj projekt za dobivanje financijskih potpora od strane Europske unije i Europskih socijalnih fondova vrlo jasno je predočio i objasnio današnji predavač Nino Balen, dipl. pol.

Nazočni sudionici su nakon predavanja postavljali upite o vlastitim projektnim problemima koje je gospodin Balen vrlo uspješno riješio.

Predavanja iz ovog modula nastavit će se u mjesecu travnju o čemu ćete biti na vrijeme obaviješteni.

Zahvaljujemo Udruzi ratnih veterana – veterana Domovinskog rata Grada Petrinje na gostoprimstvu i ustupljenim prostorijama.