Categories
EU fondovi i projekti Projekt "Zajedno za Petrinju"

Specifični cilj projekta

Projekt „Zajedno za Petrinju“ je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Angažmanom psihologa, radionicama u prirodi, sportsko-rekreativnim aktivnostima doprinijeti će se specifičnom i općem cilju poziva.

Opći cilj je osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske.

Specifični ciljevi:

  1. Jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima.
  2. Jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini. 
  3. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Leave a Reply

Your email address will not be published.