Projekt “Zajedno za Petrinju”

Projekt uključuje pomno odabrane aktivnosti izgradnje kapaciteta ciljnih skupina projekta kojima će se omogućiti modeli suradnje i partnerstva svih uključenih dionika, a što uključuje održavanje, razvoj i susatvnu diseminaciju projektom prikupljenih informacija, znanja i vještina, odnosno promociju aktivnosti kroz informativno-edukacijske materijale, web stranice i priručnike. Ovim će se nastaviti razvijati i promicati načela dobre prakse, inicijative, projekti, proizvodi i usluge ovog projekta, u suradnji svih partnera i drugih zainteresiranih lokalnih dionika.

U okviru aktivnosti projekta predviđeni su i različiti oblici promocije i predstavljanja projektnih rezultata (prezentacija projekta u prostorijama udruge, Facebook i redovito ažuriranje web stranice prijavitelja sa informacijama o projektu). Postignuti rezultati će se širiti i na druga područja angažiranjem stručnjaka za potrebe vidljivosti i diseminacije rezultata projekta prema drugim jedinicama lokalne samouprave i OCD-ima.

Cilj projekta ZAJEDNO ZA PETRINJU je pozitivno utjecati na kvalitetu života, povećanje stupnja socijalizacije, integracija starijih osoba u društvo, povećavanje stupnja socijalizacije u interakciji s osobama različite dobi, zanimanja, djelatnosti i preferencija. U sklopu provedenih aktivnosti i edukacija bit će organizirani i volonteri koji će pomoći u daljnjim potrebama lokalne zajednice.

VODITELJ PROJEKTA:
Željko Crnković, oec.
(Boris Davidović, dipl. pol.; Matea Vidić)

KOORDINATOR PROJEKTA:
mo. Josip degl’ Ivellio

SUDIONICI PROJEKTA:
djeca i mladi, nezaposleni, osobe starije životne dobi

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 493.760,00 kuna

Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 395.008,00 kuna i iz Državnog proračuna u iznosu od 98.752,00 kuna.

TRAJANJE PROJEKTA:
30.12.2021. – 30.06.2023.

PARTNER NA PROJEKTU:
OGRANAK MATICE HRVATSKE U PETRINJI

POZIV:
Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice.

AKTIVNOSTI:
Predavanja o zdravlju
Kreativne radionice
Sportske rekreativne aktivnosti
Edukacije o volonterstvu
Volonterske akcije čišćenja

KONTAKT:
Željko Crnković
mob: 091 546 5063
e-mail: hpd@slavulj.hr
web: www.slavulj.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog pjevačkog društva „Slavulj“ Petrinja.

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru projekta Zajedno za Petrinju.

Za više informacija o EU fondovima:
www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr